Raadhuisplein in volle gang

 • Na de officiële start van de bouw op 11 januari is het werk op en rond het Raadhuisplein in volle gang. Koning Winter heeft de werkzaamheden wel even stil gelegd. Met deze tweede nieuwsbrief informeren we u over de huidige stand en de komende werkzaamheden en activiteiten.
  Het kan niemand zijn ontgaan: het langverwachte heiwerk is begonnen. Er worden twee soorten palen geslagen: kleinere buispalen en zogenaamde vibropalen (een holle buis waar beton in wordt gestort). In totaal gaat het om maar liefst 1900 palen die de grond in moeten in de loop van het project. De palen die we er momenteel in slaan staan op het maaiveld. Als we de bouwput ontgraven, volgen er nog veel meer palen die in de bouwput zelf worden geslagen.
  Zoals al eerder is aangekondigd in informatiebijeenkomsten: deze periode is niet de makkelijkste in het project en duurt ook lang. Heien brengt trillingen en lawaai met zich mee. Daar ontkomen we niet aan. We moeten daar met z'n allen doorheen. We merken dat we op veel begrip kunnen rekenen. Alvast dank daarvoor! We zijn echter nog niet klaar: de periode van heien duurt nog een aantal maanden.

   

  Planning werkzaamheden

  Over de sloop
  De sloper heeft in de tweede week van januari het tweelaagse appartementengebouw (naast de bestaande 4- en 6- hoogflat) gesloopt. In week 3 is begonnen met het verwijderen van de restanten. Ook is in week 3 gestart met het tijdelijk dichtzetten van de noordelijke gevel van de bestaande vierlaagse flat. Ondertussen is deze gevel weer volledig dichtgezet en afgewerkt.

  Verder zijn rondom de 4- en 6- laagse flat diverse onderdelen gesloopt voor de realisatie van de nieuwbouw. Op dit moment is sloper Boverhoff nog bezig met het slopen van de bestaande hellingbaan naar de bergingen.

  Begin februari is gestart met het sloopwerk van de oude blokken van de voormalige Nieuwe Weme en de tweelaagse flat. De verwachting is dat over een kleine 3 weken alles verwijderd is, inclusief  de oude fundamenten.

  Over het slaan van damwanden
  De damwanden zijn bijna allemaal aangebracht. Er moet alleen nog een gedeelte worden aangebracht aan de achterzijde van de winkels (onder meer bij Dirk van den Broek). Omdat bij deze locatie nog een grondsanering aan de orde is en er inmiddels ook geheid is, was het hier nog niet mogelijk om de damwanden daar al aan te brengen.

  Stalen buispalen
  17 januari 2012 is de firma Vroom gestart met het heiwerk van stalen buispalen aan de achterzijde van de 6-laagse flat bij de bergingen. Ondertussen is dit deel en het deel ten zuiden van de 6-laagse flat gereed. Op maandag 13 februari 2012 is gestart met de buispalen tussen de flat en de bestaande winkels. De komende weken zullen ook de resterende buispalen rondom de 4- en 6-laagse flat worden aangebracht.

  Vibropalen
  De eerste vibropaal is op 1 februari 2012 geslagen, ter hoogte van de ingang van de bestaande parkeergarage, net buiten de damwanden. Op dit moment (dd 17 februari) zijn ongeveer 40 vibropalen klaar. De aannemer heeft in verband met de vorst de werkzaamheden tijdelijk moeten staken. Vorige week is de klus weer opgepakt. Dat ging dusdanig snel dat we nu al toe zijn aan het heiwerk van de vibropalen langs de weg, vanaf Het Friese Schathuis tot en met Lippe Lap. Deze werkzaamheden nemen al gauw zo’n twee weken in beslag. Hierna starten we met de vibropalen ter plaatse van de 4-laagse flat. Daarna gaan we door naar de Driftzijde.

  Grondsanering
  De grondsanering op de plek waar vroeger de stomerij zat, heeft ondertussen plaatsgevonden. Het is nu wachten op de uitslagen van grondwatermonsters. Als deze positief zijn, starten we met het verwijderen van de tijdelijke voorzieningen en met het grondwerk.

   

  Grondwerk
  Naast het grondwerk voor de damwanden, de grondsanering, het heiwerk en de bouwwegen, beginnen we binnenkort met het grondwerk voor de funderingen rondom de 4- en 6-laagse flat. Ook wordt dan een begin gemaakt met het ontgraven van het zuidelijke deel van de bouwput. Wanneer de start is, hangt af van de voortgang van het heiwerk, de damwanden en de grondsanering.

   

  Drainage
  Zodra de vorst helemaal uit de grond is en de eerste meter van de bouwput ontgraven is, brengen we de drainage aan onder in de put. Deze wordt met een frees aangebracht tot op een diepte van ongeveer de onderzijde van de toekomstige keldervloer. De drainage is nodig om een droge bouwput tijdens de uitvoering van de werkzaamheden te kunnen garanderen.

   

  Foliescherm
  Nadat de sloopwerkzaamheden klaar zijn, brengen we een foliescherm aan. Dit scherm wordt ook met een frees aangebracht vanaf cafe Het Raadhuys, langs de Kerkstraat en De Drift tot aan de al aangebrachte damwanden aan de Driftzijde. Ook komt er een foliescherm vanaf deze damwand richting de bestaande 4- en 6-laagse flat. Deze sluit dan weer aan op de damwand achter de winkels (onder meer Dirk van den Broek). Het foliescherm wordt als waterdichte kering aangebracht tot een diepte van ongeveer vijf meter, op plaatsen waar geen damwanden komen. Zoals het nu lijkt, kunnen we begin maart (week 10) starten met het aanbrengen van dit foliescherm.

0 reacties