Heeft u een project dat steun verdient?

  • Rabobank Drachten steunt lokale projecten 

    In de lokale gemeenschap worden vele initiatieven en projecten ontwikkeld. Om deze initiatieven en projecten te kunnen uitvoeren is vaak geld nodig. Rabobank Drachten biedt hiervoor een steuntje in de rug door haar lokale Fonds Coöperatief Dividend. Een commissie bestaande uit leden van de bank, beoordeelt de ingezonden projecten.
    Voorbeelden van projecten die een bijdrage hebben ontvangen zijn; aanpassing plein in De Tike, bijdrage in de kosten voor de inrichting van een kantine, het rolstoel toegankelijk maken van de Tropische Kas in Beetsterzwaag, aanschaf van een AED in sportkantine in Ureterp, de restauratie van een bijzonder orgel, een kerstmiddag voor ouderen en inrichting jeugdsoos Opeinde.

    Kent u bijzondere projecten of mensen die zich met projecten bezighouden? De bijeenkomsten en sluitingtermijnen voor de projecten staan vermeldt op de website van de bank. Ook algemene informatie over het fonds is te vinden op de website www.rabobank.nl/drachten. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de Trea Westra op (0512) 58 77 18

0 reacties